01-08-2016 Excursión do campamento do concello de Meaño (Pontevedra)