03-08-2016 Excursión do campamento do concello de Santiso (A Coruña)