03-10-2018 Excursión CEIP OTERO PEDRAYO RÁBADE – A CORUÑA