04-08-2016 Excursión do campamento do concello de Riotorto (Lugo)