05-07-2016 Excursión do campamento do Concello de Catoria (Pontevedra)