05-08-2016 Excursión do campamento do concello de A Pontenova (Lugo)