07-07-2016 Excursión do campamento do concello de O Grove (Pontevedra)