08-07-2015 Xullo Lúdico - Concello de Touro (A Coruña)