08-07-2016 Excursión do campamento do Concello de Baiona (Pontevedra)