08-08-2016 Excursión do campamento do concello de Frades (A Coruña)