09-08-2016 Excursión do campamento do concello de Alfoz (Lugo)