10-05-2018 Excursión CEIP RICARDO GASSET O INCIO - CEDEIRA