10-10-2018 Excursión CEIP CERDEIRIÑAS VILA DE CRUCES - NOIA