11-08-2016 Excursión do campamento do concello de Rianxo (A Coruña)