11-10-2016 Excursión do CEIP Padre Feijoo - Allariz (Ourense)