13-07-2015 Piscinas Municipais - Concello de Quiroga (Lugo)