13-07-2016 Excursión do campamento do Concello de Mondoñedo (Lugo)