14-07-2016 Excursión do campamento do Concello de Vilalba (Lugo)