14-08-2015 Fundación Eduardo Pondal - Concello de Ponteceso (A Coruña)