15-07-2016 Excursión do campamento do concello de Carballedo (Lugo)