17-08-2016 Excursión do campamento do concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra)