17-10-2016 Excursión do CRA de Ribadumia (Pontevedra)