18-04-2018 Excursión CEIP IGREXA VALADARES VIGO-VIGO