18-08-2016 Excursión do campamento do concello de Guitiriz (Lugo)