20-07-2016 Excursión do campamento do Concello de Barreiros (Lugo)