21-07-2016 Excursión do campamento do concello de Sarria (Lugo)