21-09-2018 Excursión CEIP ARMENTEIRA MEIS - PORTONOVO