22-07-2016 Excursión do campamento do concello de Mos (Pontevedra)