25-08-2016 Excursión do campamento do concello de Ordes (A Coruña)