26-07-2016 Excursión do campamento do concello de Oroso (A Coruña)