27-07-2016 Excursión do campamento do concello de Santa Comba (A Coruña)