27-09-2018 Excursión CEIP RAMÓN DE VALENZUELA BANDEIRA – ILLA DE AROUSA