27-10-2016 Excursión do CEIP Frián - Teis de Vigo (Pontevedra)