28-07-2016 Excursión do campamento do concello de Ribadumia (Pontevedra)