29-07-2016 Excursión do campamento do concello de Silleda (Pontevedra)