30-08-2016 Excursión do campamento do concello de Marín (Pontevedra)