31-10-2018 Excursión CEE TERRA DE FERROL - CEDEIRA