O proxecto O Sabor da Aventura está no Mar seleccionado como proxecto exemplar polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)